Ratingsystem

Svensk Kommunrating är det enda företaget som har ett så pass avancerat analyssystem att det kan göra en fundamental finansiell analys av en kommun. En stor databas och ett omfattande expertsystem är grunden för verksamheten.

Vi gör årligen (sedan 1992) en rating på varje kommun baserat på 19 nyckeltal sorterade under fem rubriker; kommunskuld, finansiella risker, finansiella möjligheter, finansiell hälsa samt ledningsförmåga.

Vid en rating sätts betyg genom att jämföra med en tänkt kommun, en norm. Det finansiella slutbetyget sätts utifrån en fyrgradig skala; A-D, och betygen sätts enligt solvensprincipen, dvs ett ekonomiskt läge där en organisation klarar alla sina ekonomiska åtaganden.