Certifiering

Certifieringen ges till de kommuner som erhåller slutbetyget A i vår årliga rating. Betyget A visar på att kommunens finanser genomgående ligger på högsta nivå. 2017 fick 60 av 290 kommuner denna utmärkelse.

Certifieringsstämpeln för Certifierade Kommuner

Villkor för användning av certifieringstämpeln
Logotypen (certifieringsstämpeln) får endast användas av Kommuner som erhållit certifieringen samt av media i samband med artiklar om certfieringen, Sveriges Bästa Kommuner och Svensk Kommunrating. Logotypen får inte förändras eller förvanskas på något sätt. Om logotypen används på webben ska den alltid vara klickbar och länkas till www.sverigesbastakommuner.se/certifiering.

Kontakta oss om ni har några frågor!

 

Ladda ner Certifierings-logo
png pdf svg

sveriges bästa kommuner